Procesy sądowe w Niemczech

HÄRTING Rechtsanwälte są ekspertami w zakresie prowadzenia skomplikowanych procesów sądowych zarówno przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi. Poprzez staranną analizę stanu pranego jak i profesjonalną ocenę przedłożonych nam faktów juz wielokrotnie byliśmy w stanie skutecznie i z obustronnym zadowoleniem reprezentować interesy naszych klientów przed wszelkimi instancjami sądowymi na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Procesy sądowe za granicą

HÄRTING Rechtsanwälte posiadają solidną sieć zaprzyjaźnionych współpracowników poza granicami Republiki Federalnej Niemiec i są w stanie, przez wieloletnie doświadczenie w zakresie wspólnego prowadzenia postępowań sądowych, zapewnić swoim klientom rzetelną pomoc i reprezentację prawną na terenie państw Uni Europejskiej. Między innymi w takich państwach jak Hiszpania, Francja, Włochy, Anglia, Austria czy Szwajcaria.